lørdag 14. desember 2013

Ulv, ulv!

Ulv, ulv! Nok en gang er det gitt fellingstillatelse på ulv i Telemark. Et streifdyr har blitt observert i området øst for Skien de siste par ukene. Det er ikke dokumentert at gråbein har gjort noe skade. Siden Telemark ikke tilhører ulvesonen har ikke ulven rett til å leve i Telemark.

 

For enhver som er opptatt av å ha et rikt artsmangfold og som setter pris på alt naturen har å tilby, er det tragisk at ikke en rødlistet, enslig ulv skal få lov til å ta turen innom fylket vårt uten at det rykker i avtrekksfingeren til et utvalg rovdyrfiendtlige politikere og børsebærere.

Etter min mening har alle naturens skapninger lik rett til livets opphold her på moder jord akkurat som du og jeg, og naturen klarer fint å administrere sitt kretsløp dersom vi ikke forkludrer det til.


Jeg håper rovdyrvenner kan ta seg en skogstur i traktene øst for Gjerpensdalen for å holde gråbein på avstand til skuddkåte jegere i dagene som kommer.

Lykke til og god helg!